Názory

Lương Đình Dũng

Známy pre: Directing

Výročie narodenia: 1973-01-01

Miesto narodenia: Vietnam

Tiež známy ako: Dung Luong Dinh, Luong Dinh Dung

Lương Đình Dũng