Top Chef VIP

Top Chef VIP

8 Lượt xem

Thể Loại:

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn:

Quốc gia: US

Xưởng: Telemundo

Thời Gian Chạy: 26:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Aug 09, 2022

Ngày phát sóng cuối cùng: Jul 09, 2024

Tập: 144 Tập

Mùa: 3 Mùa

IMDb: 5.375

Từ khóa: