Hugo Chávez, El Comandante

Hugo Chávez, El Comandante

501 เข้าชม

ประเภท: ,

ดาว: , , , , ,

พวกลูกเรือ:

ประเทศ: US

สตูดิโอ: TNT Latin America

เวลา: 50:14 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Jan 31, 2017

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Jun 29, 2017

ตอนที่: 102 ตอนที่

ฤดู: 1 ฤดู

IMDb: 3.792

คำสำคัญ: