เล่นบนเซิร์ฟเวอร์: Season
1127 เข้าชม

El Capo

ประเภท: ,

ดาว: , , , , ,

พวกลูกเรือ: Riccardo Gabrielli R., Lilo Vilaplana, Gustavo Bolívar Moreno, Amparo Lopez

ประเทศ: CO

สตูดิโอ: RCN

เวลา: 26:14 นาที

คุณภาพ: HD

วันที่ออกอากาศครั้งแรก: Aug 24, 2009

วันที่ออกอากาศล่าสุด: Oct 03, 2014

ตอนที่: 226 ตอนที่

ฤดู: 3 ฤดู

IMDb: 3.335

คำสำคัญ:,