Battlestar Galactica

Battlestar Galactica

1462 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Carla Robinson, Harvey Frand, Ronald D. Moore, Toni Graphia, David Eick, Bear McCreary

Quốc gia: GB

Xưởng: Syfy

Thời Gian Chạy: 44:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Oct 18, 2004

Ngày phát sóng cuối cùng: Mar 20, 2009

Tập: 73 Tập

Mùa: 4 Mùa

IMDb: 2.78