Flor Sem Tempo

Flor Sem Tempo

50 Lượt xem

Thể Loại: , ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Ricardo Inácio, Tiago Alvarez Marques, Bruno Oliveira, Jorge Queiroga, Manuel Carneiro, Inês Gomes

Quốc gia: PT

Xưởng: SIC, OPTO

Thời Gian Chạy: 26:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Jan 30, 2023

Ngày phát sóng cuối cùng: Mar 29, 2024

Tập: 300 Tập

Mùa: 1 Mùa

IMDb: 4.3