Blue Bloods

Blue Bloods

832 Lượt xem

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Phi hành đoàn: Mitchell Burgess, Robin Verde, Charles McClelland, Robin Green

Quốc gia: US

Xưởng: CBS

Thời Gian Chạy: 45:14 Phút

Chất lượng: HD

Ngày phát sóng đầu tiên: Sep 24, 2010

Ngày phát sóng cuối cùng: May 17, 2024

Tập: 285 Tập

Mùa: 14 Mùa

IMDb: 3.243