Lượt xem

Kim Chiu

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1990-04-19

Nơi Sinh: Phillipines

Còn được Biết đến Như: Kimberly Sue Yap Chiu, Kim, Kimmy, Chinita Princess, Ким Чиу

Kim Chiu