Lượt xem

Ursina Lardi

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1970-12-19

Nơi Sinh: Samedan, Graubünden, Switzerland

Còn được Biết đến Như:

Ursina Lardi